მშენ-ექსპერტი ექსპერტიზა - ინსპექტირება (აკრედიტებული ექსპერტიზის ბიურო)

მისამართი ქ.თბილისი მიროტაძის ქუჩა N1.
კანცელარია ტელ: 595-95-25-22
დირექტორი, ინსპექტირების
ორგანოს ხელმძღვანელი
მალხაზ წიქარიშვილი 599730215
ინსპექტირების ორგანოს
ელ. ფოსტა
mshenexperti@yahoo.com -
თქვენი შენიშვნები და რჩევები ჩვენთვის მნიშვნელოვანია