მშენ-ექსპერტი ექსპერტიზა - ინსპექტირება (აკრედიტებული ექსპერტიზის ბიურო)


13 თებერვალი 2017 წელი

ინსპექტირების ორგანო "მშენ-ექსპერტი" გადავიდა ახალ მისამართზე: ქ. თბილისი, მიროტაძის ქუჩა N1. 

3 დეკემბერი 2016 წელი

ინსპექტირების ორგანოში ჩატარდა ტრენინგი-სემინარი: უსაფრთხოების წესების დაცვის შესახებ.

 

12 ნოემბერი 2016 წელი

ინსპექტირების ორგანოში ჩატარდა ტრენინგი-სემინარი: ხელსაწყოების გაცნობის, მოვლა შენახვის, დაკალიბრების და წუნის აღმოჩენის პროცედურის შესახებ.

 

15 ოქტომბერი 2016 წელი

ინსპექტირების ორგანოში ჩატარდა ტრენინგი-სემინარი: ნორმატიული დოკუმენტების გაცნობის თაობაზე

 

 

01÷02 ოქტომბერი 2016 წელი

ინსპექტირების ორგანოში ჩატარდა ტრენინგი-სემინარი: მშენებლობის სფეროში ინსპექტირების შეჯერებული საკითხების გაცნობის თაობაზე.

16÷17 სექტემბერი 2016 წელი

იო - "მშენ-ექსპერტი"-ს კორექტირებული დოკუმენტაციის გაცნობა - ანალიზი.

 

 

12÷13 აგვისტო 2016 წელი

ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის ტრეინინგი ISO/IEC 17020 - შესაბამისობის შეფასება, საერთო მოთხოვნები ინსპექტირების ორგანოს საქმიანობისათვის.

 

 

6 ივნისი 2016 წელი

ინსპექტირების ორგანო გადავიდა ახალ მისამართზე: ტაშკენტის ქუჩა, N52.

 

2 აპრილი 2016 წელი

ინსპექტირების ორგანოში ჩატარდა ტრენინგი-სემინარი აკრედიტაციის სფეროს გაცნობა-მიმოხილვის შესახებ.

 

ტრეინერები: იო-ს ხელმძღვანელი მალხაზ წიქარიშვილი.

                         ხარისხის მენეჯერი მარიამ ვარდიაშვილი.

1 აპრილი 2016 წელი

ინსპექტირების ორგანო „მშენ-ექსპერტი“ - მიიღო აკრედიტაციის დამადასტურებელი მოწმობა ISO/IEC 17020:2012/2013 საერთაშორისო სტანდარტის მოთხოვნების შესაბამისად შემდეგ სფეროებში:

  1. სამშენებლო ობიექტის ხარჯთაღრიცხვის ინსპექტირება (ექსპერტიზა).
  2. შესრულებულ სამშენებლო სამუშაოთა აქტების ინსპექტირება (ექსპერტიზა).
  3. სამშენებლო სამუშაოებზე ტექნიკური ზედამხედველობა - ინსპექტირება (ექსპერტიზა).
  4. ობიექტის ტექნიკური მდგომარეობის ინსპექტირება (ექსპერტიზა).
  5. სამშენებლო ობიექტის პროექტის ან პროექტის ნაწილის ინსპექტირება (ექსპერტიზა).