მშენ-ექსპერტი ექსპერტიზა - ინსპექტირება (აკრედიტებული ექსპერტიზის ბიურო)

  • სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტის სასწავლო სამეცნიერო და საექსპერტო ლაბორატორია
  • შპს “ნაგებობების დაპროექტების და ტესტირების ცენტრი”
  • შპს “თბილინვესტპროექტი”
  • საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის "ხიდსაცდელი ცენტრი"