ჩვენი პარტნიორები

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო-საგამოცდო აკრედიტებული ლაბორატორია
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკრედიტებული ლაბორატორია “ხიდმშენი”
შპს “ნაგებობების დაპროექტების და ტესტირების ცენტრი”
შპს “თბილინვესტპროექტი”